ใบงานนักเรียนชั้น ม. 1/2

ให้นักเรียนทุกคนนำภาพต่อไปนี้นำมาออกแบบเป็นภาพ Smart Object กับ ภาพ Lacquer โดยเลือกมาทำอย่างละ 1 ภาพ แล้วนำไปโพสไว้ใน blog ของตัวเองทั้งสองรูป ส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

IMG_3578IMG_2289 IMG_3423 IMG_3473 IMG_3509 IMG_4868 IMG_4940 IMG_5120 IMG_5206 IMG_5218 IMG_5298 IMG_5299 IMG_5326 IMG_5335

Advertisements

ให้นักเรียนระดับชั้น ม. 2/1-2/5 ทุกคนกรอกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGdpTEhPTVEyTFJYUWE0T1E5UGJGZHc6MQ

ใบงาน Algorithm

1)ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

1.รับค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในตัวแปร max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดในตัวแปร min_temp

2.ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใช้ตัวแปร avg_temp โดย avg_temp = (max_temp + min_temp)/2

3.แสดงค่า avg_temp ทางจอภาพ

4.จบ

2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

1.ถ้า x > 10 แล้ว

                รับค่า A และรับค่า B

               คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B

    มิฉะนั้น

              คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5

              แสดงผลค่า X

โจทย์เพิ่มเติมของ ม.5/2

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่าที่อ่านเข้ามาและแสดงออกทางเครื่องโดยเขียนเป็นขั้นตอนการประมวลผล (พิเศษ)

ใบงาน ม.5/1 เรื่อง การเขียนผังงานและPseudo-code

จงเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Pseudo-code  สำหรับให้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นให้แสดงค่าจ้างที่คำนวณได้ออกทางจอภาพ  โดยกำหนดให้ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง และข้อมูลพนักงานมี รหัสพนักงานและชื่อพนักงาน

ใบงานที่ 1 เรื่องการเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเขียนเป็น Psuedo-code

ทบทวนเนื้อหา ม. 5/4-5/5

ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ ไปทวบทวน และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการโปรแกรมไปอ่านประกอบเพิ่มเติม
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
การกำหนดตัวแปร

แนะนำสื่อการเรียนรู้

ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกดูสื่อปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

เทคโนโลยี 3G คลิกดูสื่อเทคโนโลยี 3G

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก คลิกดูสื่อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คลิกดูสื่อบทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การทำแว่นขยายด้วย Photoshop

ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามวิธีการทำแว่นขยายด้วย photoshop แล้วจัดเก็บเป็นไฟล์ JPG แล้วให้จัดส่งไฟล์มาให้ครูตามอีเมลล์ที่ให้ไว้ รวมถึงงานเก่าทั้ง 4 ชิ้นที่นัดหมายไว้

นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการทำงานชิ้นใหม่ได้ที่ http://www.webthaidd.com/photoshop/webthaidd_article_724_2.html

ขอบคุณ :  webthaidd.com

คิดอย่างไรกับการเกิด วงแหวนแห่งไฟ (The Ring of fire)

วงแหวนแห่งไฟ (Pacific Ring of Fire หรือ the Ring of fire) เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่และการชนกันของแผ่นเปลือกโลก แบ่งเป็นส่วนวงแหวนทางตะวันออก มีผลมาจากแผ่นนาซคาและแผ่นโคคอส ที่มุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาใต้ ส่วนของแผ่นแปซิฟิกที่ติดกับแผ่นฮวนดีฟูกา ซึ่งมุดตัวลงแผ่นอเมริกาเหนือ ส่วนทางตอนเหนือที่ติดกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นแปซิฟิก มุดตัวลงใต้บริเวณเกาะเอลูเชียนจนถึงทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น และส่วนใต้ของวงแหวนแห่งไฟเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนของแผ่นเปลือกโลก มีแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กมากมายที่ติดกับแผ่นแปซิฟิก ซึ่งเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะมาเรียน่า ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะบัวเกนวิลเล ประเทศตองกา และประเทศนิวซีแลนด์ แนววงแหวนแห่งไฟยังมีแนวต่อไปเป็น แนวอัลไพน์ ซึ่งเริ่มต้นจากเกาะชวา เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย รอยเลื่อนที่มีชื่อเสียงที่ตั้งบนวงแหวนแห่งไฟนี้ ได้แก่ รอยเลื่อนซานอันเดรียส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กอยู่เป็นประจำ รอยเลื่อนควีนชาร์ลอตต์ ทางชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะควีนชาร์ลอตต์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 3 ครั้ง ได้แก่ แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์เมื่อ ค.ศ. 1929 แผ่นดินไหวขนาด 8.1 ริกเตอร์ในปี ค.ศ. 1949 (แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา) และแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ในปี 1970

แหล่งที่มา :  http://th.wikipedia.org