ค้นหาเหรียญปลอม หาได้ไหมเอ่ย?

 มีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธีในการหาเหรียญปลอมโดยชั่งด้วยตาชั่ง 2 แขน ให้มีจำนวนครั้งในการชั่งน้อยที่สุด (ให้เขียนอธิบายวิธีการหาหรือวิธีการชั่งให้ละเอียด โดยการโพสลงในส่วนแสดงความคิดเห็น กรุณาใสชื่อผู้โพสด้วยนะจ๊ะ)

ที่มา :  การแก้ปัญหา สสวท.

 

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 14, 2011, in คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 46 ความเห็น.

 1. Chanya Kanichapong [Fay D Flourite]

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

  เด็กหญิงชัญญา คณิชชาพงษ์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 32 จะลองคิดวิธีอื่นดูค่ะ- – –

 2. แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans
  เด็กหญิงตะวัน โพธิ์ละคร ชั้น ม.2/2 เลขที่ 10 จะลองคิดวิธีอื่นดูค่ะ

 3. เด็กหญิงจิตรเลขา ทับสุริ ม.2/1 เลขที่ 11

  เด็กชายตะวัน ลอกไม่เนียนเลยนะ 55+
  อายไหมหนะ

 4. คาดคะเนน้ำหนักของเหรียญ ให้แยกเหรียญที่มีน้ำหนักเท่ากัน ออกเป็นสองกองเท่าๆ กัน โดยจะมีเหรียญกองละ 4 เหรียญ โดยจะเหลือเหรียญที่เป็นเศษ 1 เหรียญ แล้วนำเหรียญทั้งสองกองไปชั่ง หากเหรียญทั้งสองกองมีน้ำหนักเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่เหลือเศษ เป็นเหรียญปลอม
  Ans

  เด็กหญิง พุทธิดา หนองใหญ่ เลขที่ 34 ชั้น ม.2/2

 5. ( ชั่งครั้งที่ 1 ) เเบ่งชั่งฝี่งละ 4 เหรียญ ถ้าทั้งสองข้างเท่ากัน เเสดงว่าเหรียญที่เหลือเป็นเหรียญปลอม
  ( ชั่งครั้งที่ 2 ) ถ้าไม่เท่ากันเเสดงว่าเหรียญปลอมต้องอยู่ฝั่งที่เบากว่า จากนั้นนำเหรียญฝั่งเบากว่ามาชั่งฝั่งละ 2 เหรียญ เเล้วดูว่าฝั่งไหนเบากว่า ซึงมีเหรียญปลอมอยู่
  ( ชั่งครั้งที่ 3 ) นำฝั่งที่เบากว่ามาชั่งฝั่งละ 1 เหรียญทีนี้เราจะรู้ว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญปลอม

  เด็กหญิงนภัสวรรณ เครือเมือง ชั้น ม.2/3 เลที่ 37

 6. 1. แบ่งชั่งเป็นฝั่งละ 4 เหรียญ ถ้าเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่ชั่งเป็นเหรียญจริงแล้วเหรียญที่เหลือเป็นเหรียญปลอม
  2. ถ้าไม่เท่ากันให้นำเหรียญที่เบากว่ามาแบ่งชั่งฝั่งละ 2 เหรียญ จะได้ว่าฝั่งที่มีเหรียญปลอมจะมีน้ำหนักที่เบากว่า
  3. เอาเหรียญฝั่งที่เบากว่ามาแยกชั่งฝั่งละ 1 เหรียญ จากนั้นเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนคือเหรียญปลอมค่ะ

  เด็กหญิง ศรัทธา หัตถา เลขที่ 41 ชั้นม. 2/3

 7. 1. แบ่งเหรียญออกเป็นฝั่งละ4เหรียญ
  2.นำเหรียญมาชั่ง ถ้าเท่ากันแสดงว่าเหรียญนั้นคือเหรียญจริง แต่ถ้าไม่เท่าก็เป็นเหรียญปลอม
  3.ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่ากองนั้นมีเหรียญปลอมแฝงอยู่ แยกเหรียญออก2เหรียญ จากนั้นชั่ง โดยแยกเหรียญอย่างละเหรียญอันไหนเบาคือเหรียญปลอม

  เด็กหญิง สุนิตรา ดำนิล ชั้นม.2/3 เลขที่ 43

 8. แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans
  เด็กชายณัชพล พุทธเสน ชั้นม.2/3 เลขที่ 11 จะลองคิดวิธีอื่นดูครับ

 9. พงศธร เขียนสังข์

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แล้วก็ลองเอาเหรียญวางลงกับพื้นอะไรก็ได้ดรับ ที่เป็นลักษณะพื้้นเรียบๆ แล้วจับหมุนเลยครับ ถ้าหมุนติิ้วๆเหมือนลุกข่างแสดงว่าไม่ใช่เหร๊ยญแท้ครับ เหรียญแท้จะต้องเรียบติิดไปกันพื้นเลยครับ หมุนไม่ได้ครับ
  เด็กชาย พงศธร เขียนสังข์ ชั้นม. 2/3 เลขที่ 9 เจ๋งไม้ครับ

 10. ด.ช. อจลพล คุณธนเกียรติ

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans
  ด.ช. อจลพล คุณธนเกียรติ ชั้นม 2/3 เลขที่ 12

 11. โจทย์ข้อนี้ต้องอาศัยหลักอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยคิด
  ก่อนอื่นเราแบ่งเหรียญทั้ง 9 เหรียญนั้นออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ
  กลุ่ม 1 AAA กลุ่ม 2 BBB กลุ่ม 3 CCC
  ให้เลือกนำมา 2 กลุ่ม นำมาชั่งครั้งที่ 1 ถ้าข้างใดเบากว่าแสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในกลุ่มนั้นให้นำกลุ่มนั้นไปพิจารณาต่อ แต่ถ้าทั้ง 2 ข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในอีกกลุ่มที่ไม่ได้เอามาชั่ง ให้้ิเอากลุ่มที่ไม่ได้นำมาชั่งไปพิจารณาต่อ
  ต่อมาให้แบ่งเหรียญทั้งสามออกเป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม กลุ่มละ 1 เหรียญ
  เราเลือกนำ 2 กลุ่มใดก็ได้ไปชั่ง ถ้าข้างใดเบากว่าข้างนั้นคือเหรียญปลอม
  แต่ถ้าเท่ากันแสดงว่ากลุ่มที่ไม่ได้นำไปชั่งคือเหรียญปลอมนั่นเอง
  โดย ด.ญ. กมลวรรณ พึ่งวงษ์เขียน ชั้นม.2/3 เลขที่ 45

 12. แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans
  ด.ช. นพรุจ เพชรทอง ชั้นม.2/3 เลขที่ 8

 13. ด.ญ.กมลวรรณ พึ่งว

  โจทย์ข้อนี้ต้องอาศัยหลักอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยคิด
  ก่อนอื่นเราแบ่งเหรียญทั้ง 9 เหรียญนั้นออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ
  กลุ่ม 1 AAA กลุ่ม 2 BBB กลุ่ม 3 CCC
  ให้เลือกนำมา 2 กลุ่ม นำมาชั่งครั้งที่ 1 ถ้าข้างใดเบากว่าแสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในกลุ่มนั้นให้นำกลุ่มนั้นไปพิจารณาต่อ แต่ถ้าทั้ง 2 ข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในอีกกลุ่มที่ไม่ได้เอามาชั่ง ให้้ิเอากลุ่มที่ไม่ได้นำมาชั่งไปพิจารณาต่อ
  ต่อมาให้แบ่งเหรียญทั้งสามออกเป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม กลุ่มละ 1 เหรียญ
  เราเลือกนำ 2 กลุ่มใดก็ได้ไปชั่ง ถ้าข้างใดเบากว่าข้างนั้นคือเหรียญปลอม
  แต่ถ้าเท่ากันแสดงว่ากลุ่มที่ไม่ได้นำไปชั่งคือเหรียญปลอมนั่นเอง
  โดย ด.ญ. กมลวรรณ พึ่งวงษ์เขียน ชั้นม.2/3 เลขที่ 45

 14. โจทย์ข้อนี้ต้องอาศัยหลักอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยคิด
  ก่อนอื่นเราแบ่งเหรียญทั้ง 9 เหรียญนั้นออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ
  กลุ่ม 1 AAA กลุ่ม 2 BBB กลุ่ม 3 CCC
  ให้เลือกนำมา 2 กลุ่ม นำมาชั่งครั้งที่ 1 ถ้าข้างใดเบากว่าแสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในกลุ่มนั้นให้นำกลุ่มนั้นไปพิจารณาต่อ แต่ถ้าทั้ง 2 ข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในอีกกลุ่มที่ไม่ได้เอามาชั่ง ให้้ิเอากลุ่มที่ไม่ได้นำมาชั่งไปพิจารณาต่อ
  ต่อมาให้แบ่งเหรียญทั้งสามออกเป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม กลุ่มละ 1 เหรียญ
  เราเลือกนำ 2 กลุ่มใดก็ได้ไปชั่ง ถ้าข้างใดเบากว่าข้างนั้นคือเหรียญปลอม
  แต่ถ้าเท่ากันแสดงว่ากลุ่มที่ไม่ได้นำไปชั่งคือเหรียญปลอมนั่นเอง
  โดย ด.ญ. กมลวรรณ พึ่งวงษ์เขียน ชั้นม.2/3 เลขที่ 45

 15. นำเหรียทุกเหรียญมาแทนที่ในปริมาณน้ำที่เท่ากัน แล้วนำน้ำที่ล้นออกมาชั่งน้ำหนัก ก็สามารถหาน้ำหนักเหรียญของแต่ละเหรียญได้อย่างดี เพราะถ้าชั่งน้ำหนักเราสามารถรู้น้ำหนักได้จริงแต่ส่วนผผสมไม่เท่ากัน แต่ถ้าวิธีนี้จะรู้ว่าแต่ละส่วนผสมใช้อย่างละเท่ากันหรือไม่ ถ้าเป็นเหรียญปลอมจะมีปริมาณน้ำแตกต่างจากเหรียญอื่น (วิธีนี้เป็นวิธีการของอาร์คิมิดิส ซึ่งนำมาประยุกต์ได้)

 16. 1. แบ่งเหรียญเป็น 3 กอง กองละ 3 เหรียญ
  2. นำเหรียญ 2 กอง ขึ้นชั่งบนเครื่องชั่งกองละฝั่งของตาชั่ง หากกอง(ฝั่ง)ใดเอียงขึ้นไปข้างบน แสดงว่ากองนั้นมีเหรียญปลอมอยู่ ซึ่งมีน้ำหนังน้อยกว่า แต่ถ้าหากทั้ง 2 กอง(ฝั่ง) เท่ากัน แสดงว่ากองที่ไม่ได้ชั่งนั้น มีเหรียญปลอม
  3.นำกองที่มีเหรียญปลอมมา 2 เหรีญ ชั่งดู แล้วจะรู้ว่าเหรียญไหนเหรียญปลอม

  ด.ญ.โชติกา พรหมคำ ม.2/1 เลขที่ 34

 17. แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง 8/2=4
  ครั้งที่1 ถ้าน้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แปลว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ครั้งที่2 ถ้าน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  ครั้งที่3 ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ด.ญ. จอมขวัญ จิ๋วเอื้อย ม.2/3 เลขที่16

 18. ด.ญ.อารียา เออ้าย เลขที่36 ชั้นม.2/3

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

 19. โจทย์ข้อนี้ต้องอาศัยหลักอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยคิด
  ก่อนอื่นเราแบ่งเหรียญทั้ง 9 เหรียญนั้นออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ
  กลุ่ม 1 AAA กลุ่ม 2 BBB กลุ่ม 3 CCC
  ให้เลือกนำมา 2 กลุ่ม นำมาชั่งครั้งที่ 1 ถ้าข้างใดเบากว่าแสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในกลุ่มนั้นให้นำกลุ่มนั้นไปพิจารณาต่อ แต่ถ้าทั้ง 2 ข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญปลอม
  อยู่ในอีกกลุ่มที่ไม่ได้เอามาชั่ง ให้้ิเอากลุ่มที่ไม่ได้นำมาชั่งไปพิจารณาต่อ
  ต่อมาให้แบ่งเหรียญทั้งสามออกเป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม กลุ่มละ 1 เหรียญ
  เราเลือกนำ 2 กลุ่มใดก็ได้ไปชั่ง ถ้าข้างใดเบากว่าข้างนั้นคือเหรียญปลอม
  แต่ถ้าเท่ากันแสดงว่ากลุ่มที่ไม่ได้นำไปชั่งคือเหรียญปลอมนั่นเอง
  ด.ช. ทัยวัต ภุจอมเพชร ชั้นม.2/2 เลขที่ 11

 20. แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง 8/2=4
  ครั้งที่1 ถ้าน้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แปลว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ครั้งที่2 ถ้าน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  ครั้งที่3 ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม
  —————————————————————————————————————-
  ด.ช.เอกสิทธิ์ บัวอ่อน ม.2/2 เลขที่5

 21. เด็กชายสุเมธพงศ์ ศุภชีวะกุล ชั้น ม.2/3 เลขที่ 7

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

  เด็กชาภยสุเมธพงศ์ ศุภชีวะกุล ชั้น ม.2/3 เลขที่ 7

 22. เด็กชายปิติภัทร กัณฑาทู้ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 13

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

 23. ด.ญ.สุดาพร กล้องเสียง เลขที่32 ม. 2/3

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

 24. ด.ญ.อัจฉรา สาคร เลขที่34 ม. 2/3

  แยกเหรียญออกจากกอง 1 เหรียญ เหลือ 9-1=8 เหรียญ
  แบ่งออกป็นกองละเท่าๆกันเพื่อชั่ง– 8/2=4
  (ชั่งครั้งแรก)-ถ้า น้ำหนักแขนตาชั่งของทั้งสองข้างเท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอม
  ——————————————————————————————————————–
  (ชั่งครั้งที่สอง)-ถ้า น้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า ให้นำข้่างที่เบากว่ามาชั่งโดยแบ่งเท่ากันๆกัน 4/2=2
  (ชั่งครั้งที่3)-ในครั้งที่2 ให้นำข้างที่เบากว่ามาแบ่งเหรียญให้เท่ากันแล้วชั่ง 2/2=1 ข้างที่เบากว่าคือเหรียญปลอม Ans

 25. เด็กหญิงกมลรัตน์ ติดพรม เลขที่ 44 ชั้น ม.2/3

  แยกเหรียญแบ่งเป็น 2กอง ๆละ 4 เหรียญจะเหลือเหรียญบาท 1เหรียญ
  ชั่งเหรียญที่แบ่งไว้ แล้วดูว่าทั้งสองข้างมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่
  1. ถ้ามั่ยเท่าก้แสดงว่าต้องมีเหรียญปลอมอยู่ข้างใดข้างหนึง นำด้านที่มีน้ำหนักเบากว่าไปแบ่งเป็นด้านละ 2เหรียญแร้วนำไปชั่งอีกถ้ามั่ยเท่ากันอีกก้แยกเหรียญเปนด้านละ 1เหรียญ ถ้าด้านไหนมีน้ำหนักเบากว่าก้แสดงว่าเหรียญนั้นเปนของปลอม Ans.
  2. ถ้าทั้งสองข้างมีน้ำหนักเท่ากันแสดงว่าเหรียญบาทที่เหลือ 1เหรียญเปนของปลอม Ans.
  ********************************************************************************************************************
  เด็กหญิงกมลรัตน์ ติดพรม เลขที่ 44 ชั้น ม.2/3

 26. เด็กหญิงจุฑามาศ อ่วมจ้อย เลขที่ 13 ม.2/1

  แยกลักษณะของว่าเหรียญน่าจะเป็นเหรียญปลอมออกมา 1 เหรีญยจะเหลือ 8 เหรียญจากนั้นทำการชั่ง
  ครั้งที่ 1 ถ้าแขนของตาชั่งข้างใดเบากว่าอีกข้างหนึ่งแสดงว่าข้างนั้นมีเหรียญปลอมอยู่และแสดงว่าเหรียญที่นำออกไปเป็นเหรียญจริง และดูลักษณะของเหรียญใน 4 เหรียญนั้นอีกครั้งและนำเหรียญที่เอาออกทำสัญญาลักษณ์ไว้แล้วนำกลับไปใส่ในกองอีครั้งเพื่อที่จะไม่ได้ไปดูซ้ำอีก ทำเช่นนี้จนกว่าจะเหลือเพียงแค่เหรียญสุดท้ายและแสดงว่าเหรียญสุดท้ายนั้นเป็นเหรียญปลอมแต่ถ้าพบเหรียญปลอมในครั้งใดก็จะจบในครั้ง
  และสุดท้ายในการชั่งครั้งที่ 1 ถ้าทั้งสองแขนของตราชั่งเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่แยกออกเป็นเหรียญปลอมค่ะ
  เด็กหญิงจุฑามาศ อ่วมจ้อย

 27. วิธีคิดนะครับ
  1.เหรียญที่แท้จริงมีอยู่8เหรียญเนื่องจากโจทย์บอกว่ามีเหรียญทั้งหมด9เหรียญรวมเหรียญปลอมด้วย
  2.เมื่่่อมีเหรียญ9เหรีญรวมเหรียญปลอมแล้วให้เราแบ่งเหรียญเป็น3กอง กองละ3เหรียญ
  3.เริ่มทำการชั่งโดยชั่งกองที่1กับกองที่2เมื่อกองไหนชั่งได้น้อยให้ลองเอาไปชั่งกับกองที่3อีกที แต่ถ้าเราชั่งกองที่1กับ2แล้วกองใดกอง1มีน้อยแสดงว่ากองนั้นมีเหรียญปลอมอยู่
  4.เมื่อได้กองที่ชั่งได้น้อยแล้วให้แบ่งเหรียญเป็น3เหรียญโดยชั่งเหรียญที่1กับ2ถ้าชั่งแล้วปรากฎว่าเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่3เป็นเหรียญปลอม
  5.ในกรณีที่ชั่งเหรียญที่1กับ2แล้วไม่เท่ากันให้ดูว่าเหรียญไหนชั่งได้น้อยแสดงว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญปลอมครับ
  เด็กชายรุ่งโรจน์ นิลจันทร์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3

 28. แบ่งเหรียญออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน แล้วชั่ง ถ้ากลุ่มไหนมีน้ำหนักน้อยกว่าก็เอามาแบ่งชั่งอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะได้คำตอบ วิธีนี้จะใช้จำนวนการชั่งทั้งหมด 3 ครั้งถึงจะได้คำตอบ

 29. แบ่งเหรียญออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน แล้วชั่ง ถ้ากลุ่มไหนมีน้ำหนักน้อยกว่าก็เอามาแบ่งชั่งอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะได้คำตอบ วิธีนี้จะใช้จำนวนการชั่งทั้งหมด 3 ครั้งถึงจะได้คำตอบ

  ด.ญ.กุลธิดา ล่องเพ็ง ม.2/1 เลขที่ 9

 30. ด.ญ.ภคกุล วิเชียรสาร ม.2/1 เลขที่19

  น้ำหนักเหรียญจริงจะอยู่ประมาณเดียวกันต้องแบ่งเป็นกลุ่มสามกลุ่มๆละสามเหรียญลองเปรียญเทียบเหรียญในแต่ละกองจะเห็นความแตกต่างว่าถ้าเหรียญจริงกับเหรียญจริงน้ำหนักจะเท่ากันหรือประมาณเดียวกันแต่ถ้าเจอเหรียญปลอมกับเหรียญจริงเราก็ดูออกว่าน้ำหนักจะไม่เท่ากัน(*เราอาจจะใช้การสังเกตลักษณะของเหรียญมาช่วยเช่นถ้าเหรียญจริงจะมีตราสัญลักษณ์แต่ละหน้าสลับด้านกัน, เหรียญจริงจะไม่สามารถหมุนเป็นแบบลูกข่างได้,ที่สำคัญเหรียญปลอมจะเบากว่าดังนั้นควรแยกเหรียญที่น่าสงสัยไว้ด้วยกัน ก่อนแบ่งกลุ่มเราควรนำเรื่องน้ำหนักมาช่วย)

 31. เด็กหญิงวัจนีย์ โคมพิทยา

  หยิบออก 1 เหรียญ ที่เหลือ 8 เหรียญ แยกเป็น 2 กอง นำไปช่าง ถ้าน้ำหนักเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่แยกออกมาในตอนแรกเป็นเหรียญปลอม แต่ถ้าน้ำหนักต่างกัน ให้นำกองที่น้ำหนักน้อยกว่าแบ่งเป็น2กอง กองละ2เหรียญ แล้วชั่งน้ำหนัก เมื่อได้กองที่น้ำหนักน้อยกว่าแล้ว ให้แบ่งออกเป็น2เหรียญนำไปชั่งน้ำหนัก เหรียญที่มีน้ำหนักน้อยกว่าคือเหรียญปลอม

 32. เด็กหญิงณิชากร หมีโชติ ม.2/3 เลขที่ 19

  วิธีหานะคะ
  1.เหรียญที่แท้จริงมีอยู่8เหรียญเนื่องจากโจทย์บอกว่ามีเหรียญทั้งหมด9เหรียญรวมเหรียญปลอมด้วย
  2.เมื่่่อมีเหรียญ9เหรีญรวมเหรียญปลอมแล้วให้เราแบ่งเหรียญเป็น3กอง กองละ3เหรียญ
  3.เริ่มทำการชั่งโดยชั่งกองที่ 1 กับกองที่ 2 เมื่อกองไหนชั่งได้น้อยให้ลองเอาไปชั่งกับกองที่3อีกที แต่ถ้าเราชั่งกองที่1กับ2แล้วกองใดกอง 1 มีน้อยแสดงว่ากองนั้นมีเหรียญปลอมอยู่
  4.เมื่อได้กองที่ชั่งได้น้อยแล้วให้แบ่งเหรียญเป็น3เหรียญโดยชั่งเหรียญที่1กับ2ถ้าชั่งแล้วปรากฎว่าเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่3เป็นเหรียญปลอม
  5.ในกรณีที่ชั่งเหรียญที่ 1 กับ 2 แล้วไม่เท่ากันให้ดูว่าเหรียญไหนชั่งได้น้อยแสดงว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญปลอมคะ ^0^
  เด็กหญิงณิชากร หมีโชติ ม.2/3 เลขที่ 19

 33. -แบ่งเหรียญเป็นกองละ 4 เหรียญ แยกเหรียญอีกหนึ่งเหรียญไว้
  -เอากองที่มี 4 เหรียญมาชั่งเทียบกัน แล้วบันทึกผล คืออาจจะเท่ากัน หรืออาจจะมีกองใดกองหนึ่งน้อยกว่า
  -นำเหรียญมาจากกองไหนก็ได้ที่ชั่งไว้แล้ว 3 เหรียญมารวมกับเหรียญที่เกินออกมา1เหรียญ
  ชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกผล
  -*สมมติว่ามีกองใดกองหนึ่งน้ำหนักน้อยกว่าอยู่แต่แรกแล้ว ถ้าเราไม่ได้เอาเหรียญ 3 เหรียญมาจากกองนั้นก็จะแสดงว่าเหรียญกองนั้นมีเหรียญปลอมเป็นหนึ่งในนั้น แต่ถ้าเราเอาเหรียญมาจากกองนั้นๆแล้วพอชั่งใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอีกกองหนึ่งปรากฏว่ามันน้ำหนักน้อยกว่าแสดงว่าบังเอิญไปหยิบเหรียญปลอมไปใส่พอดี ดังนั้นเหรียญปลอมก็จะอยู่ในกองใหม่
  -*แต่ถ้าตอนแรกน้ำหนักมันเท่ากันอยู่แล้วแสดงว่าเหรียญที่ถูกตัดออกมามันคือเหรียญปลอม

  เด็กหญิงชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.2/1 เลขที่ 15

 34. ก็….
  เหรียญในกองมีอยู่ 9 เหรียญ
  1. แบ่งเหรียญออกเป็นสามกอง จะได้เหรียญ 3 เหรียญกองละเท่าๆกันทั้งสามกอง
  2. ใช้ตาชั่งสองแขนชั่ง เหรียญกองที่ 1 กับเหรียญกองที่ 2
  ถ้าน้ำหนักข้างใดเบากว่า ก็แสดงว่าเหรียญ 1 ใน 3 เหรียญในกองนั้น เป็นเหรียญปลอม
  3. นำเหรียญในกองที่เบากว่า หนึ่งเหรียญ ชั่งกับอีกเหรียญ หากมีฝั่งไหนที่เบากว่า แสดงว่าฝั่งนั้นเป็นเหรียญปลอมทันที
  4. แต่ถ้าหากเหรียญทั้งสองมีน้ำหนักเท่ากัน ก็แสดงว่าเหรียญอีกเหรียญที่ไม่ได้ชั่งเป็นเหรียญปลอมนั่นเอง >W[+++]<''

  เด็กหญิงรมิตา เครือเทพ ชั้นม.2/1 เลขที่ 21 (มาตอบคำถามแล้วค่าาา ^^')

 35. ช่วยอ่านที่ blog นี้ด้วยค่ะลงไม่ได้
  http://jaruwansme-tps.blogspot.com/

  เด็กหญิงจารุวรรณ นาวงษ์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 10

 36. เด็กหญิงพรชนก สิงห์เดช

  แบ่งเงินเหรียญเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มล่ะ 4 เหรียญ มันจะเหลือเศษอยู่1เหรียญ(เหรียญที่เราคาดว่าจะเป็นเหรียญปลอม) จากนั้นชั่งว่าเหรียญทั้ง2กลุ่มมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่แล้วบันทึกผลจากนั้นให้นำเหรียนที่เราสงสัยว่าเป็นเหรียญปลอมไปใส่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยกลุ่มนั้นต้องนำเหรียในกลุ่มนั้นออกมา1เหรียญ(เพราะเรานำเหรียญที่น่าสงสัยเข้าไปจึงต้องนำเหรียญ1เหรียญออกมาเพื่อให้จำนวนเหรียญเท่ากัน) ถ้ากลุ่มที่นำเหรียญที่น่าสงสัยมีน้ำหนักน้อยกว่าเดิมแสดงว่าเหรีญที่เราสงสัยเป็นเหรียญปลอม

  เด็กหญิงพรชนก สิงห์เดช ม.2/1 เลขที่ 37

 37. ค้นหาเหรียญปลอม หาได้ไหมเอ่ย?
  วิธีการคิดนะคะ
  1. ให้แบ่งเหรียญออกเป็น 3 กอง กองละ 3 เหรียญค่ะ
  2. นำเหรียญ 2กองแรก ไปชั่งบนเครื่องชั่ง *** กรณีแรก ถ้า 2 กองแรกที่ชั่ง มีด้านใดด้านหนึ่งเอียง แสดงว่า เหรียญปลอมอยู่ในกองที่เอาชั่งค่ะ
  *** กรณีที่สอง ถ้าเท่ากัน แสดงว่า เหรียญที่เบาอยู่ในกองที่ไม่ได้ชั่ง

  นำกองที่สันนิษฐานว่ามีเหรียญที่เบา (1 กองจะมี 3 เหรียญ) นำ2เหรียญชั่ง -ถ้าตาชั่งเอียง เหรียญเบาอยู่บนตาชั่ง
  ถ้าตาชั่งไม่เอียงเหรียญเบา คือเหรียญที่ไม่ได้ชั่ง ค่ะ
  ***** ปล. ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ ที่ตอบโพสช้าไปหน่อยค่ะ *****
  เด็กหญิงอภิสรา วนกรกุล ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 28 ค่ะ ^^

  เข้าไปดูในบล็อกก็ได้นะคะ
  ตามเว็บไซร์นี้เลยค่ะ อาจารย์พุธ..
  http://apisarasme-tps.blogspot.com/2011/08/blog-post_04.html

 38. งานทั้งหมดของพลอย ดูในบล็อกได้ตามเว็บไซร์ ด้านล่างนี้เลยนะคะ^^

  http://apisarasme-tps.blogspot.com

  เด็กหญิงอภิสรา วนกรกุล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28

 39. ผมโพสงานลงไว้ในบล็อกครับ
  ตามเว็ปไซต์นี้เลยนะครับ http://Achitphon-sme-tps.blogspot.com/

  เด็กชายอชิตพล มูลเป็ง ชั้น ม.2/1 เลขที่ 5

 40. วิธีการค้นหาเหรียญปลอมครับ

  ให้แบ่งเหรียญออกเป็น3กองก่อนครับ กองละ 3 เหรียญ
  ชั่งครั้งแรก เอากองที่1 และ กองที่2 มาชั่ง2แขน แขนละ 1 กอง
  ถ้ามันหนักเท่ากันแสดงว่ากองที่ 3 มีเหรียญปลอมอยู่ครับ
  แต่ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าไม่กอง 1 ก็กอง 2 จะต้องมีเหรียญปลอมอยู๋
  ชั่งครั้งที่2 นำเหรียญ 2 เหรียญมาชั่งทีละเหรียญดูว่ามันเท่ากันรึปล่าว
  ถ้าเท่ากัน แสดงว่าในกองนั้นไม่มีเหรียญปลอม
  ถ้าไม่เท่ากัน แสดงว่าเหรียญที่มีน้ำหนักน้อยกว่าแสดงเหรียญนั้นเหรียญปลอม
  ของเด็กชายอชิตพล มูลเป็ง ม.2/1 เลขที่ 5 ครับ

 41. ด.ช.อนุศาสน์ อินจันทร์ ม.2/1 เลขที่6

  กรณีที่1
  1.ให้เเบ่งเหรียญออกเป็น3กองก่อนนะครับ
  เเล้วก้เริ่มชั่งทีละ2กอง
  2สังเกตว่าถ้า2กองนี้มันไม่เท่ากันก็แปลว่าต้องมีเหรียญปลอมอยู่(มันเบากว่านะครับ)เเล้วก็เริ่มหาเหรียญปลอมทีละ2เหรียญ
  กรณีที่2
  1.เมื่อทั้ง2กองที่ชั่งเท่ากันก็แปลว่ากองที่เหลือต้องเป็นเหรียญปลอมเเน่เเล้วก็เริ่มหาทีละ2เหรียญ
  ครับเเล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นเหรียญปลอมกันเเน่

 42. นลินี ถาวรอ้าย

  วิธีที่ 1
  แบ่งจำนวนกองของเหรียญออกเป็น 2 กอง กองแรกมีจำนวนเหรียญ 4 เหรียญ
  กองที่ 2 มีจำนวนเหรียญ 4 เหรียญเช่นกัน กองที่ 3 มีจำนวนเหรียญ 1 เหรียญ
  ชัััั่งน้ำหนักของเหรียญที่มีเหรียญ 4 เหรียญทั้งสองกอง
  ถ้าทั้งสองกองมีน้ำหนักเท่า่กัน แสดงว่า เหรียญอีก1 เหรียญเป็นเหรียญปลอม

  วิธีที่ 2
  ชั่งเหรียญ2เหรียญ แล้วนำน้ำหนักมาเปรียบเทียบโดยการใช้มือจับดุูน้ำหนักของเหรียญ
  โดยไม่ต้องใช้วิธีการชั่งอีก ถ้าจับดูแล้วเจอเหรียญที่มีน้ำหนักเบากว่าแสดงว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญ
  ปลอม
  (วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลค่ะ)

 43. ด.ช.อนุศาสน์ อินจันทร์ ม.2/1 เลขที่6

  1
  1.ให้เเบ่งเหรียญออกเป็น3กองก่อนนะครับ
  เเล้วก้เริ่มชั่งทีละ2กอง
  2สังเกตว่าถ้า2กองนี้มันไม่เท่ากันก็แปลว่าต้องมีเหรียญปลอมอยู่(มันเบากว่านะครับ)เเล้วก็เริ่มหาเหรียญปลอมทีละ2เหรียญ
  กรณีที่2
  1.เมื่อทั้ง2กองที่ชั่งเท่ากันก็แปลว่ากองที่เหลือต้องเป็นเหรียญปลอมเเน่เเล้วก็เริ่มหาทีละ2เหรียญ
  ครับเเล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นเหรียญปลอมกันเเน่

 44. ด.ช.กฤษฎา ภูดอนตอง

  แบ่งเหรียญออกเป็น 3 กอง กองละ 3 เหรียญ
  ชั่งครั้งที่1 : เลือก2กองมาชั่ง ดูว่าเป็นอย่างไร
  ถ้าเท่ากันทั้งสองข้าง แปลว่า กองที่ไม่ได้ชั่งมีเหรีัยญปลอม
  ถ้าข้างใดเบากว่า แปลว่า กองนั้นมีเหรียญปลอม
  ชั่งครั้งที่2:นำกองที่มีเหรียญปลอม(3เหรียญ)แยกเหรียญออกมาชั่งและสังเกตเหมือนที่ชั่งครั้งที่่1 ก็จะได้เหรียญปลอม
  (ใช้การชั่งน้ำหนัก 2 ครั้ง)

  ด.ช.กฤษฎา ภูดอนตอง เลขที่ 1 ม.2/1

 45. ด.ญ.ธัญชนก คำแสง ม.2/1 เลขที่ 17

  แบ่งเหรียญชั่งเป็นฝั่งละ 4 เหรียญแล้วนำมาชั่ง ถ้าเท่ากันแสดงว่าเหรียญที่ชั่งเป็นเหรียญของจริงแล้วเหรียญที่เหลือเป็นเหรียญของปลอมและถ้านำมาชั่งแล้วไม่เท่ากันให้นำเหรียญที่เบากว่ามาแบ่งชั่งฝั่งละ 2 เหรียญ จะได้ว่าฝั่งที่มีเหรียญปลอมจะมีน้ำหนักที่เบากว่าเอาเหรียญฝั่งที่เบากว่ามาแยกชั่งฝั่งละ 1 เหรียญ จากนั้นเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนคือเหรียญปลอม

  คิดได้แค่นี้แหละค่ะ~

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: