โจทย์เพิ่มเติมของ ม.5/2

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่าที่อ่านเข้ามาและแสดงออกทางเครื่องโดยเขียนเป็นขั้นตอนการประมวลผล (พิเศษ)

Advertisements

Posted on มิถุนายน 18, 2012, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

 1. นาย ไชยทัต สายปาน เลขที่ 8 ชั้น ม.5/2

  ขั้นตอนการประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่า

  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าจำนวนตัวเลขตัวที่1 (x)
  3.รับค่าจำนวนตัวเลขตัวที2 (y)
  4.รับค่าจำนวนตัวเลขตัวที่3 (z)
  5.คำนวณผลลัพธ์
  sum = x+y+z
  6.แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

 2. นางสาว โยธิกา ปัญญาดี เลขที่ 15 ชั้น ม.5/2

  วิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าตัวเลขค่าที่1
  3.รับค่าตัวเลขค่าที่2
  4.รับค่าตัวเลขค่าที่3
  5.คำนวณหาผลลัพธ์ ตัวเลขค่าที่1+ตัวเลขค่าที่2+ตัวเลขค่าที่3
  6.แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

 3. นายอาทิตย์ อิ่มแสง เลขที่3 ชั้นม.5/2

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม “คำนวณการบวกเลข”

  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าจำนวนที่ 1 (A)
  3.รับค่าจำนวนที่ 2 (B)
  4.รับค่าจำนวนที่ 3 (C)
  5.คำนาณ ..กรณีเป็นบวก (จำนวนที่ 1+ จำนวนที่ 2 + จำนวนที่3 ) หรือ (A+B+C)
  6.แสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

  นายอาทิตย์ อิ่มแสง เลขที่ 3 ม.5/2

 4. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19

  ขั้นตอนการประมวลผลตัวเลขจำนวน 3 ค่า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 1
  3.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 2
  4.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 3
  5.คำนวณผลลัพธ์ ตัวเลขตัวที่ 1 + ตัวเลขตัวที่ 2 + ตัวเลขตัวที่ 3
  6.แสดงผลทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

 5. นางสาวณัีฐพร แสนนรินทร์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 13

  ขั้นตอนการประมวลผลตัวเลขจำนวนสามค่า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 1
  3.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 2
  4.รับค่าตัวเลขจำนวนที่ 3
  5.คำนวณผลลัพธ์ ตัวเลขตัวที่1 + ตัวเลขตัวที่2 + ตัวเลขตัวที่3
  6.แสดงผลทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: