คลังเก็บบล็อก

ประสบการณ์จากการอบรม WordPress

วันแรกของการอบรม เริ่มต้นจากการลงทะเบียนค่อนข้างสับสนเล็กน้อย แต่ก็ happy ดีค่ะ ลองดูบรรยากาศวันแรกนะว่าเป็นยังไงซึ่งสามาถดูได้จากรูป

ป้ายหน้าห้องอบรม

 วันที่สองของการอบรมต้องพบกับปัญหากับเน็ตอืดมากๆ กว่าจะสมัครได้ลุ้นเอามากๆ พอสมัครได้แล้ว เพื่อนครูที่มาจากจังหวัดเดียวกันก็เจอปัญหาเชื่อมสัญญาณเน็ตไม่ได้อีกอ่ะ ต้องกลับไปที่ห้องพักเพื่อเอา driver มาลงใหม่กว่าจะได้พักเที่ยงพอดี เลยได้ลงไปทานข้าวกลางวันช้ากว่าชาวบ้านเค้า แต่ก็กลับขึ้นมาทันกับพิธีเปิด โดยมีท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดพิธี

วิทยากร เค้าสอนให้ลองเอา VDO มาใส่ เราเลยลองใส่ดูเลยเป็นเช่นนี้แล

Advertisements